Úvodné myšlienky

Milí priatelia!

Počas svojej medicínskej praxe denno-denne stretávam, vyšetrujem a liečim ľudí, ktorí aspoň raz počas svojho života zažili ozajstný závratový stav. Najmladšie 2-ročné dieťa pred očami rodičov opakovane počas hry padalo a plakalo, že sa krúti. Najstarší 94-ročný pán s polohovým závratom po mojom ošetrení slušne poďakoval a povedal, že nech sa nehnevám, ale už viac nepríde. Po úmrtí blízkeho príbuzného trpela moja mama takým intenzívnym zvonením v ušiach, že mi povedala, že ak jej nepomôžem, tak sa asi zblázni. Svokra operovali pre zúženú krčnú tepnu, ktorá privádza krv do mozgu a že vraj v hodine dvanástej… Aké boli príznaky? Akútny závrat, pre ktorý musel odstaviť na diaľnici….Jednu kamarátku liečim pre silné vertigo, ktoré prichádza vždy počas migrény, druhú zase pre závrat, ktorý jej nedovolí ležať na pravom boku…

Čo vám poviem? 

Je štatisticky dokázané, že závrat, vertigo, porucha stability a nepríjemné ušné šelesty sú naozaj časté príznaky, pre ktoré je človek nútený vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V lepšom prípade závraty po liečbe vymiznú a pacient zabudne. V tom horšom, ťažkosti aj napriek liečbe pretrvávajú, človek je zúfalý a stráca chuť do života. Rodina a priatelia mnohokrát nechápu, nerozumejú, upodozrievajú, že sa jedná o niečo psychické, vymyslené.

Zo skúsenosti môžem povedať, že aj keď závrat opisujú ľudia ako niečo mimoriadne nepríjemné, jeho prežívanie je vcelku individuálne. Podobne ako pri bolesti. Jednému zubár ošetrí koreňový kanálik bez anestézy a druhý sa radšej nedostaví ani na preventívnu prehliadku.

Osobne si myslím, že ten kto zúfale hľadá pomoc, mesiace čaká na termín vyšetrenia a pre zlepšenie svojho zdravotného stavu je ochotný podstúpiť čokoľvek, si nevymýšľa.

Riešenie mnohokrát neprichádza ihneď. Vzťah dobrého lekára a jeho pacienta je postavený na vzájomnom rešpekte, dôvere a trpezlivosti a to na obidvoch stranách. Časom sa ozrejmí príčina a nájde riešenie.  

Želám krásny život bez tinnitu a bez závratov!

                                                                                                                                      Iveta Csekesová