Pomoc a odborné poradenstvo

Čo robiť v prípade,
ak máte závrat?

Ak ste ešte nikdy nemali závrat:

1. Informujte blízku osobu o tom, že sa necítite dobre, pre prípad, že by sa váš zdravotný stav zhoršil.

2. Ak žijete sám/sama, informujte o vašom zhoršenom zdravotnom stave príbuzných, alebo ošetrujúceho lekára.

3. Zaujmite bezpečnú úľavovú polohu – na boku alebo v polosede, najlepšie vo vyvetranej miestnosti. Pripravte si nádobu na odpad, stlmte osvetlenie, ale nezostávajte v úplnej tme.

4. Ak nemusíte, nehýbte sa, kým sa vaše ťažkosti nezmiernia.

5. Ak vaše ťažkosti neustupujú, navštívte svojho ošetrujceho lekára, alebo lekársku pohotovosť.

6. Ak je váš závrat sprevádzaný silnou bolesťou hlavy, vracaním, ťažkou poruchu stability, tŕpnutím, poruchou hybnosti tváre alebo končatín, poruchou reči alebo dvojitým videním, okamžite volajte 112!

7. Ak závrat sprevádza porucha sluchu, mali by ste byť v krátkom čase vyšetrený u ORL špecialistu.

Ak sa liečite na chronické závratové ochorenie:

1. Postupujte podobne, ako je uvedené vyššie. V prípade, ak máte predpísané lieky na tlmenie závratu, zaujmite úľavovú polohu a užite ich.

2. Ak patríte do skupiny rizikových pacientov (vek nad 65 rokov, cukrovka, vysoký krvný tlak), prehodnoťte každý nový atak vertiga a v prípade neustupujúcich ťažkostí postupujte podľa bodu 6!

Čo robiť, ak sa vertigo opakuje, alebo pretrváva niekoľko mesiacov?

Informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára. V prípade neúspešnej liečby vyhľadajte špecialistu – otoneurológa. 

Čo robiť, ak máte pocit náhle zhoršeného sluchu alebo tinnitu?

V prípade náhlej poruchy sluchu vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára. V nezávažnom prípade sa môže jednať iba o upchatie vonkajšieho zvukovodu ušným mazom. V prípade zápalu, alebo bolesti budete odoslaný na vyšetrenie k ORL špecialistovi. Náhla porucha sluchu však môže nastať aj z neznámych príčin a vtedy bude potrebná včasná liečba. Nezabúdajte, že najčastejšou príčinou poruchy sluchu alebo vzniku tinnitu je akútna alebo chronická sluchová trauma. Vyvarujte sa preto pobytu v nadmernom hluku, počas práce chráňte svoj sluch odporučenými ochrannými pomôckami, tie sú dané hygienickými normami stanovenými pre hlučné pracovisko.