Online poradenstvo

Online poradenstvo zahŕňa odbornú konzultáciu Vášho zdravotného problému (Závrat, porucha stability, Tinnitus – ušný šelest a porucha sluchu) s MUDr. Ivetou Csekesovou, ORL špecialistom, otoneurológom, vedúcim lekárom Centra pre poruchy rovnováhy Nemocnica Agel Komárno.

Vyberte typ konzultácie, o ktorý máte záujem:

1.

Email online poradenstvo / kontrola

Zhodnotenie zdravotného stavu a odporučenie ďalšieho diagnosticko-terapeutického postupu na základe emailovej komunikácie.

2.

Osobná odborná konzultácia online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
alebo kontrola (30 minút)

Zhodnotenie zdravotného stavu a odporučenie ďalšieho diagnosticko- terapeutického postupu na základe osobného online stretnutia pomocou aplikácie Microsoft Teams.

3.

Komplexné otoneurologické vyšetrenie s nastavením na liečbu

Zahrňuje vyhodnotenie prístrojového vyšetrenia rovnováhy (Videonystagmografia, Video Head Impulse Test alebo Kalorimetria), vytvorenie terapeutického a rehabilitačného plánu, 1 x online kontrola, 1 x telefonická kontrola.

4.

Vytvorenie individuálneho rehabilitačného a dietetického plánu pre pacienta
so závratom alebo/a poruchou stability

Na mieru vytvorený dietetický a rehabilitačný program, 1x telefonická kontrola. Vhodné pre pacientov po absolvovaní odborného otoneurologického vyšetrenia.

5.

Komplexné vyšetrenie a zahájenie liečby pacienta s tinnitom

Zahrňuje odborné komplexné vyšetrenie sluchu s identifikáciou tinnitu, zahájenie individuálnej liečby, Tinnitus Retraining Therapy  (habituačná liečba, maskovanie, muzikoterapia)

V prípade záujmu o konzultáciu s lekárom sa zaregistrujte tu. Odborné poradenstvo na vlastnú žiadosť nie je hradené zdravotnou poisťovňou.  Termín odbornej konzultácie Vám bude oznámený po uhradení poplatku na Vami uvedenú emailovú adresu v priebehu 2-3 pracovných dní.