Odborná verejnosť

Vertigo online 2022
9.11.2022 o 16,00 hod.Webinar/ Microsoft Teams
Odborný seminár zameraný na problematiku závratov určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
 
Odborný garant: 
MUDr. Iveta Csekesová
Predseda otonoerologickej sekcie SSO a chirurgie hlavy a krku 
Primár Centra pre poruchy rovnováhy Nemocnica Agel Komárno
 
Bez úhrady účastníckeho poplatku
Akreditované 2 kreditmi SACCME
Hlavný partner podujatia:

Partneri:

Registrácia