O nás

Zakladateľom Ekvilibra je MUDr. Iveta Csekesová, ktorá pracuje ako vedúci lekár Centra pre poruchy rovnováhy, ORL a JZS v Nemocnici Agel Komárno. Odbornú špecializáciu získala v roku 2010 v špecializovanom medicínskom odbore otorinolaryngológia. Posledné roky pracuje ako otoneurológ. Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ochorení sluchovo-rovnovážneho aparátu. Počas svojej medicínskej praxe absolvovala viacero zahraničných školiacich pobytov venovaných problematike závratov a tinnitu (Centrum pre závrativé stavy, Neurologická klinika FN Motol UK v Prahe, University Clinic of the LUM Munich, Vestibular Disorders Center Maastricht University Netherlands). Okrem odbornej praxe je zároveň organizátorkou viacerých vedecko-vzdelávacích podujatí ako Vertigo sympózium Forlife, Vertigo workshop Komárno, autorkou edukačných materiálov a podcastov pre pacientov.

MUDr. Iveta Csekesová

U zdravého človeka je udržiavanie rovnováhy automatický proces, ktorý si zväčša neuvedomuje. Vyžaduje dokonalú súhru zraku, rovnováhy, polohocitu a centrálneho nervového systému. Náhla porucha rovnováhy sa prejaví ako závrat, chronická nestabilita a zhoršenie priestorovej orientácie.

Ekvilibro je webový portál, ktorý vám pomôže orientovať sa v množstve dostupných medicínskych informácií. V časti Odborné poradenstvo nájdete informácie o tom, ako postupovať a na koho sa obrátiť ak trpíte závratom, poruchou rovnováhy alebo tinnitom. V prípade záujmu o individuálne odborné poradenstvo sa môžete objednať na osobnú alebo online konzultáciu s lekárom. Viac informácií nájdete aj v časti Registrácia na vyšetrenie.